Dentální centrum Pod Hradbami

  • MDDr. Ondřej Bořil
  • MDDr. Romana Boorová
  • Bc. Zuzana Mráková – dentální hygiena